Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: SUCCESS TRAVEL IKE

Διακριτικός Τίτλος: SUCCESS TRAVEL

Α.Φ.Μ.: 800466791

Δ.Ο.Υ.: ΒΥΡΩΝΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 124078603000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΜΥΣΙΑΣ 22, ΒΥΡΩΝΑΣ – ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ.: 16231

Τηλέφωνο: 210 3210380-2

ΦΑΞ: 210 3210384

email: dkafkia@successtravel.gr

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2013

Κεφάλαιο: 9.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 045834388